top of page

02 Eğitim ve Yetkinlik 

İşletmenizin rekabet avantajını güçlendirmek ve çalışanlarınızın yetkinliklerini artırmak için özelleştirilmiş eğitim çözümleri sunuyoruz

Kalite ve Verimlilik Yönetimi

 • ISO Kalite Yönetim Sistemleri Farkındalık Eğitimleri

 • Yalın ve Dijital Üretim Teknikleri Eğitimleri

 • 5S Uygulamalı Görsel Fabrika Eğitimleri

 • Kalite Kontrol Araçları Eğitimi

 • İstatistik Eğitimleri

 • TPM ve Otonom Bakım Eğitimleri

2

İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Bilinci

 • İş Güvenliği Eğitimleri

 • İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi

 • Eğiticinin Eğitimi

 • Sürdürülebilirlik ve Sera Gazı Emisyon Yönetimi Eğitimi

 • El Becerisi Geliştirme ve Dojo Kurma Eğitimleri

3

Liderlik ve Yönetim Becerileri

 • Liderlik ve Mavi Yaka Yönetim Eğitimleri

 • Ekip Olma ve Takım Ruhu Arttırma Eğitimleri

 • İkna Stratejileri

 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

4

Stratejik Analiz ve Planlama

 • SWOT ve PESTEL Analizleri Eğitimi

 • İkna Stratejileri

 • Üretim Planlama Eğitimleri

 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi

5

Kişisel Gelişim ve Yetkinlikler

 • İletişim Becerileri Eğitimi:

  • Etkili iletişim teknikleri

  • İş arkadaşlarıyla ve yöneticilerle etkili iletişim

  • Toplantı ve sunum becerileri

 • Zaman Yönetimi ve Organizasyon Eğitimi:

  • Zamanı etkin kullanma ve önceliklendirme

  • İş yükünü yönetme ve stresle başa çıkma

  • Görevler arasında denge kurma

 • Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi:

  • Problemleri tanıma ve analiz etme

  • Alternatif çözümler bulma ve değerlendirme

  • Karar verme süreçleri ve sonuçlarını değerlendirme

 • Liderlik ve Yönetim Becerileri Eğitimi:

  • Takım liderliği ve motivasyon

  • İşbirliği ve ekip yönetimi

  • Delegasyon ve sorumluluk paylaşımı

 • Teknoloji ve Yazılım Eğitimi:

  • Kullanılan işletme yazılımlarının ve teknolojilerin etkin kullanımı

  • Yeni teknolojilere ve yazılımlara adapte olma becerisi

 • İş Etiketi ve Profesyonellik Eğitimi:

  • İşyerinde profesyonel davranışlar ve etiket

  • İş yerinde uygun giyim ve davranış kuralları

  • İş ilişkilerinde etik ve saygı

 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi:

  • Yaratıcı düşünme teknikleri

  • Yenilikçi çözümler üretme ve fikir geliştirme

  • Sürekli iyileştirme kültürünü benimseme

6

Özel ve Esnek Eğitim Çözümleri

İşletmenizin karşılaştığı özel zorluklardan yola çıkarak özelleştirilmiş eğitim programları sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize yönelik olarak, işletmenizin spesifik gereksinimlerini karşılamak üzere esnek ve özelleştirilmiş eğitim çözümleri geliştiriyoruz. Sektörünüzdeki benzersiz zorlukları ele almak için uzmanlıkla hazırlanan bu eğitimler, işletmenizin potansiyelini maksimize etmenize ve rekabet avantajınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

Eski Model Film Projektörü

İşletmenizin VERİMLİ ve PERFORMANSLI YÖNETİMİ için odaklanan destek ekibidir ! 

Talep Edin Anlatalım , Sunalım

Bursa - Osmangazi 

0 553 244 65 50

 • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page