top of page

03 5S Görsel Fabrika 

İsraflardan arındırmak ve sürdürülebilir bir işletme için doğru yapılandırılmış 5S Faaliyetlerine ihtiyacınız vardır. 

Kolay yönetilebilir , öğrenilebilir , denetlenebilir ve geliştirilebilir prosesler için görsel fabrika yönetimine ihtiyacınız vardır. 

*

Sürdürülebilirlik ve Verimlilik İçin 5S ve Görsel Fabrika Yönetimi

İşletmenizin sürdürülebilirliğini artırmak ve verimliliği maksimize etmek için doğru yapılandırılmış 5S faaliyetleri ve görsel fabrika yönetimi önemlidir. Bu yaklaşım, işletmenizin iş süreçlerini optimize etmek ve israfları azaltmak için güçlü bir temel oluşturur.

1

Seiri (Ayıklama)

 • İş yerindeki gereksiz ve kullanılmayan eşyaların tespit edilmesi ve kaldırılması.

 • Depolama alanlarının düzenlenmesi ve iş akışını engelleyen unsurların ortadan kaldırılması.

 • İşletmenin kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak israfları önleme.

2

Seiton (Düzenleme)

 • Eşyaların düzenli ve erişilebilir bir şekilde organize edilmesi.

 • İş istasyonlarının ve depolama alanlarının standartlara uygun olarak düzenlenmesi.

 • Malzemelerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayarak zaman kaybını ve verimsizliği azaltma.

3

Seiso (Temizlik)

 • İş alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması.

 • Temizlik standartlarının belirlenmesi ve sürekli olarak uygulanması.

 • Temizlik ve bakım faaliyetleriyle işçi sağlığı ve güvenliğini sağlama.

4

Seiketsu (Standardizasyon)

 • Standart iş süreçlerinin belirlenmesi ve işletme genelinde uygulanması.

 • Standart iş talimatlarının hazırlanması ve personel tarafından takip edilmesi.

 • Süreçlerin ve uygulamaların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi.

5

Shitsuke (Disiplin)

 • 5S prensiplerine sürekli olarak bağlı kalınması ve disiplinin sağlanması.

 • Personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesiyle sürekli iyileştirme kültürünün oluşturulması.

 • 5S faaliyetlerinin düzenli olarak denetlenmesi ve geribildirim alınarak geliştirilmesi.

Görsel Fabrika Yönetimi:

 • İş süreçlerini ve talimatları görsel olarak temsil etme.

 • İş istasyonlarında talimatlar, iş akışları ve performans göstergeleri gibi bilgilerin net ve anlaşılır bir şekilde gösterilmesi.

 • Kolay yönetilebilir, öğrenilebilir, denetlenebilir ve geliştirilebilir prosesler için görsel yönetimin sağlanması.

İşletmenizin sürdürülebilirliğini artırmak ve verimliliği maksimize etmek için 5S ve görsel fabrika yönetimi ilkelerini benimseyin. Bu yaklaşım, işletmenizin rekabet gücünü artıracak ve uzun vadeli başarı sağlayacaktır.

Eski Model Film Projektörü

İşletmenizin VERİMLİ ve PERFORMANSLI YÖNETİMİ için odaklanan destek ekibidir ! 

Talep Edin Anlatalım , Sunalım

Bursa - Osmangazi 

0 553 244 65 50

 • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page