top of page

01 İnsan Kaynakları

İşletmenizin sektörel ve coğrafik şartlarını dikkate alarak yönetim ve organizasyon sürecinizi en etkin ve verimli bir yönetim yapısına getirilmesinde destek hizmetleri sunmaktayız. 

İşe Alım ve Seçme Süreçleri

 • İş analizi ve pozisyon profillerinin oluşturulması

 • İlan metinleri ve pozisyon tanımlarının hazırlanması

 • Yetenek havuzlarının oluşturulması ve işe alım stratejilerinin geliştirilmesi

 • Mülakat süreçlerinin yönetilmesi ve aday değerlendirmeleri

2

Yetenek Yönetimi ve Gelişim

 • Performans yönetimi sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması

 • Yetenek değerlendirme ve potansiyel tespit çalışmaları

 • Kariyer planlama ve gelişim programlarının oluşturulması

 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim programlarının yönetimi

3

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

 • Ücret ve maaşlandırma stratejilerinin belirlenmesi

 • Yan haklar paketlerinin tasarlanması ve yönetilmesi (örneğin, sağlık sigortası, emeklilik planları, esnek çalışma olanakları)

 • Ücret pazarlıkları ve teklif süreçlerinin yönetimi

4

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması

 • Risk değerlendirmesi ve güvenlik eğitimleri

 • İş kazalarının önlenmesi ve risk yönetimi stratejileri

5

İnsan Kaynakları İşlemleri ve Yönetişim

 • Personel dosyalarının yönetimi ve güncellenmesi

 • İşe giriş ve işten çıkış süreçlerinin yönetilmesi

 • Yasal uyumluluk denetimleri ve raporlama

6

Çatışma Yönetimi ve İş İlişkileri

 • İşyerinde çatışma çözümü ve arabuluculuk

 • İş ilişkileri yönetimi ve sendika ilişkileri

7

Özel Projeler ve Danışmanlık

 • Özel danışmanlık projeleri (örneğin, birleşme veya satın almalarda insan kaynakları entegrasyonu)

 • Mevzuat değişikliklerine uyum sağlama ve danışmanlık

8

Raporlama ve Analiz

 • İnsan kaynakları verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması

 • İşgücü planlaması ve trend analizleri

 • Performans ölçütlerinin belirlenmesi ve raporlanması

İnsan kaynakları süreçlerinizde uzmanlaşmış bir ortak olarak, işletmenizin büyümesine ve başarısına katkıda bulunmak için buradayız.

 

Bize katılın ve insan kaynakları yönetiminde mükemmelliği birlikte elde edelim!

Eski Model Film Projektörü

İşletmenizin VERİMLİ ve PERFORMANSLI YÖNETİMİ için odaklanan destek ekibidir ! 

Talep Edin Anlatalım , Sunalım

Bursa - Osmangazi 

0 553 244 65 50

 • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page